? Croadria
The new Rolex Deepsea replica watches is equipped with a 3235 calibre. This new generation of self-winding calibre is replica watches uk developed and manufactured by Rolex. It fully reflects Rolex uk replica watches innovative technology and state-of-the-art watchmaking technology. It is accurate, reliable, power reserve, anti-vibration and easy to use. It is replica watches online fundamentally improved.
Dobrodo?lina Croadria hostingOvo je po?etna stranica koja se automatski kreira ukoliko niste postavili vlastiti sadr?aj.

Ovdje mo?ete prona?i osnovne upute i informacije za kori?tenje Va?e usluge.

Naj?e??a pitanja

Kako glasi moja domena i gdje mogu administrirati svoju uslugu?

Va?a domena je , a administraciju usluge mo?ete vr?iti preko Parallels su?elja na linku http://pbas.croadria.com/cp . Podatke ste dobili mailom, u slu?aju da ste ih izgubili, obratite se tehni?koj podr?ci.

Kako pristupiti Webmailu?

Mail ra?uni se kreiraju u Plesk Panel su?elju, a webmailu mo?ete pristupiti putem linka .

Na koji broj/email mogu kontaktirati tehni?ku podr?ku?

Email: pomoc@croadria.com

Tel: 01/6000 966 - (0-24)

Na koji broj/email mogu kontaktirati prodaju?

Email: info@croadria.com

Tel: 01/6000 960 - (08:00 - 16:00)

Fax: 01/6000 963

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak od 08:00 do 16:00

Tehni?ka podr?ka je dostupna od 0-24

Adresa

Naziv:
Adresa:
Grad:
Email:
CA Internet d.o.o.
Gari?gradska 18
10000 Zagreb
info@croadria.com

Partner

Parallels Bronze partner